Een jaar lang struinen over De Enk

Voor het laatst bijgewerkt op 21-09-2005

Paden krijgen namen

Achterstekerkweg. Heuh? Oh, Achterste kerkweg. Zo wordt het bij het volgende bordje ook weergegeven, zie ik even later.
Achterstekerkweg; er bestaat ook een Voorstekerkweg, maar deze valt buiten het gebied van De Enk.

Kerkeveld, ja enig vermoeden heb ik wel waar de naam vandaan komt.
Hulleweg, Kattenkuule. Kattenkuule? Wat moet ik me daar bij voorstellen?
Voordat ik mijn eigen voorstellingen ga fantaseren, best leuk trouwens, besluit ik toch maar om te rade te gaan bij de gemeente om een zo'n waarheidsgetrouwmogelijke informatie te kunnen geven.

De volgende uitleg werd mij door de gemeente Apeldoorn toegestuurd.
Cursief weergegeven tekst is mijn eigen aanvulling.

Kerkeveld
Deze straat is vastgesteld door de gemeente in 1954 (28 oktober). In verband met de nieuwe ruilverkaveling was een nieuwe straatnaam nodig. Kerkeveld bestond al jaren in de volksmond, Het merendeel van de grond in de betreffende omgeving behoorde toe aan de nederlands hervormde kerk.

Achterste kerkweg
Zie ook Kerkeveld. De Achterste Kerkweg was vroeger een pad achter de kerk.

Hulleweg
In de raad/gemeente vastgesteld dd. 19-06-1923
Hulle zou 'heuvel' kunnen betekenen. En dat klopt wel,want de weg loopt over het hoogste deel van De Enk

Het Haselt
Zie Hulleweg
De benaming zou afkomstig kunnen zijn van 'hasla', het Germaanse woord voor bosachtig en moerassig gebied.

Kattenkuule
Raadsbesluit van 28-10-1954. I.v.m. ruilverkaveling nieuwe straatnaam nodig. Ontstaan door het feit dat katten hier pleegden samen te komen, vooral in de maand maart.

Wittekruisweg
Zie Hulleweg

Molenberg
Raadsbesluit 28-10-1954 i.v.m. ruilverkaveling.

Het pompje
Raadsbesluit 19-06-1923. Pomp en plomp hebben de betekenis van drassig land. In de plomp zakken. In het Oost Veluws dialect is een pompe echter een kleine duiker waardoor het water onder een weg doorloopt. Wanneer water met kracht door een duiker wordt geperst, ontstaat een zelfde geluid als bij het pompen. Met een soort schokeffect gulpt het water er door en dit klokkend geluid gaf de naam aan een kleine duiker en de straatnaam.

Ruggeweg
Raadsbesluit 28-10-1954. Reeds jaren in volksmond zo genoemd. De naam is ontstaan doordat de weg loopt over een terrein met een zogenaamde hoge rug.

Wilmalaan
Raadsbesluit 28-10-1954. Wilma is de schuilnaam van de nog (in 1954) in leven zijnde schrijfster Willemina Vermaat. Zij woonde reeds langer dan 54 jaar aan de Wittekruisweg 45.

Hulhorstweg
Raadsbesluit 30-11-1950.
Een horst duidt op een licht verhoogde plaats in het landschap.

Bij een aantal staatnamen is de herkomst (nog) niet te achterhalen. Misschien dat in het historisch archief nog wat op de sporen is. Zodra ik meer weet vul ik het aan.

Verder kruisen twee lange afstand-wandelpaden De Enk, te weten het Marskramerpad van Ede naar Enschede en het Maarten van Rossumpad van Arnhem naar Ommen. Aan de westkant van Beekbergen loopt ook nog het Gelrepad. Daar is een handwijzer te vinden waarop alle drie paden zijn aangegeven.

Oosterhuizen heeft zijn eigen fietsroute. Hoe lang en waar langs, daar ben ik nog niet achter.

 

 

 

Home

Inleiding

Het pad naar De Enk

Anekdotes
* Lange niet dom
* En dan ...?
* POEMA


* ... en waar gaat de mais-het hooi naar toe
* ... en wie gaat er mee 'aan de haal'?


* Wat vliegt daar
* Dieren
* Bloemen
* Oude bomen

GESCHIEDENIS
*Geschiedenis en ontstaan
*Paden krijgen namen
* Veluwsche Stoomtrein Maatschappij
* Bos 'Munsterman'

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December